VÅRA PROJEKT

Projektnamn: Dalen 20


Beställare: NCC


Projektperiod: 2022 - 2023


Typ av jobb: Rivning och sanering


Projektets storlek: 20000 kvm

Projektnamn: Fasanstigen


Beställare: NCC


Projektperiod: 2023


Typ av jobb: Rivning och sanering


Projektets storlek: 23000 kvm

Projektnamn: Högdalsdepån


Beställare: NCC


Projektperiod: 2021 - 2023


Typ av jobb: Håltagning


Projektets storlek: 20000 kvm

Projektnamn: Stranninge 


Beställare: ByggPartner AB


Projektperiod: 2023


Typ av jobb: Rivning, Sanering och Håltagning


Projektets storlek: 1000 kvm

Projektnamn: Kv. Köpenhamn Hus 5 & 3


Beställare: ByggPartner AB


Projektperiod: 2022-2023


Typ av jobb: Rivning, Sanering och Håltagning


Projektets storlek: 500 kvm

Projektnamn: Gunnebovägen 2A & 2B


Beställare: ByggPartner AB


Projektperiod: 2022


Typ av jobb: Rivning, Sanering och Håltagning


Projektets storlek: 5000 kvm

Projektnamn: Björkhaga Skola


Beställare: Mobil Bygg AB


Projektperiod: 2022 - 2023


Typ av jobb: Rivning, Sanering och Håltagning


Projektets storlek: 5000 kvm

Projektnamn: Ängsgården


Beställare: Mobil Bygg AB


Projektperiod: 2022 - 2023


Typ av jobb: Rivning, Sanering och Håltagning


Projektets storlek: 3000 kvm

Projektnamn: Tobak Monopolet


Beställare: Metrolit AB


Projektperiod: 2022


Typ av jobb: Rivning, Sanering och Håltagning


Projektets storlek: 2000 kvm

VI KAN HJÄLPA DIG