OM VÅRA TJÄNSTER

Vi är experter inom sanering, lättrivningar av konstruktioner, renovering, betonghåltagningar, sågningar och brandtätning. Våra tjänster riktar sig till kunder i Stockholm och omkringliggande områden. Oavsett om du behöver sanera eller genomföra precisionshåltagningar i betong, kan du lita på vår erfarenhet och expertis. Kontakta oss för effektiva och pålitliga lösningar inom rivning och håltagning.

Lättrivning

Vi utför lättrivningstjänster där vi snabbt och effektivt tar bort oönskade material eller strukturer för att skapa utrymme eller förbereda för vidare arbete.

Inomhus sanering

Vi erbjuder saneringstjänster för att ta hand om olika typer av föroreningar eller farliga ämnen. Vårt erfarna team är specialiserat på sanering av olika miljöer, inklusive byggnader, mark och vatten. Vi använder lämpliga metoder och utrustning för att säkerställa en effektiv och säker saneringsprocess.

Väggsågningar med upp till 1600 mm klinga

Vi utför väggsågningar med upp till 1600 millimeters klinga. Med precision och effektivitet skapar vi öppningar i betongväggar och utför stora kapningar för byggnadskonstruktioner. 

Containerservice

Vi erbjuder också container-tömningstjänster där vi effektivt tömmer och tar bort material från containrar, vilket ger dig en ren och klar yta för vidare användning eller transport.

Tungrivning

Vi utför rivning av både betong- och lättkonstruktioner. Vårt kompetenta team hanterar rivningsprojekt med expertis och noggrannhet. Oavsett om det handlar om att riva betongstrukturer eller lättkonstruktioner.

Utomhus sanering

Vi erbjuder saneringstjänster för att ta hand om olika typer av föroreningar eller farliga ämnen. Vårt erfarna team är specialiserat på sanering av olika miljöer, inklusive byggnader, mark och vatten. Vi använder lämpliga metoder och utrustning för att säkerställa en effektiv och säker saneringsprocess.

Golvsågningar med upp till 1200 mm klinga

Vi utför golvsågningar med upp till 1200 millimeters klinga. Precision och effektivitet är våra prioriteringar för att skapa öppningar och göra kapningar enligt kundens behov.

Plastning

Vi erbjuder även plastnings-tjänster där vi noggrant och säkert applicerar skyddsplast eller förpackningsplast på olika objekt eller ytor för att säkerställa att de hålls rena och skyddade under transport eller lagring.

Golvbilning

Vår golvbilningstjänst är en effektiv metod för att ta bort ojämnheter, slitage och skador på golv. Genom att använda specialiserade maskiner och verktyg kan vi precisionsslipa och jämna ut olika typer av golvmaterial, inklusive trä, betong och sten.

Borrningar upp till 800 mm i diameter

Vi är specialiserade på borrningar med upp till 800 millimeters diameter. Oavsett om det är geotekniska undersökningar eller stora anläggningsprojekt, kan vi leverera exakt och effektiv borrning för att möta våra kunders behov.

Brandtätning

Vi tillhandahåller brandtätning efter behov för att säkerställa optimal brandsäkerhet.

Vajersågningar fundament

Vi använder avancerad vajersågutrustning för att exakt och effektivt såga fundament enligt behov.

VÅR PROCESS

01.


SKICKA DITT ANBUD


Få en kostnadsfri offert för rivning och håltagningstjänster genom att skicka oss en förfrågan om dina behov.


02.


VI KALKYLERAR


Vårt erfarna team analyserar noggrant ditt projekt för att ge dig en exakt kostnadsbedömning och tidsplan för genomförandet.


03.


DU GODKÄNNER


När du har granskat och godkänt vår detaljerade offert kan vi påbörja arbetet enligt dina specifikationer och önskemål.


04.


VI STARTAR ARBETET


Vårt dedikerade team av professionella sanering, rivnings- och håltagningsexperter tar hand om arbetet med noggrannhet och effektivitet för att säkerställa en framgångsrik utförande av projektet.


DIN STADS LOKALA BETONGHÅLTAGRE

Välkommen till vår hemsida! Vi är experter på betonghåltagning, rivning, bilning, brandtätning och plastning. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi hjälpa dig med dina projekt och se till att allt går smidigt och enkelt.Har du några frågor eller vill du ha en offert? Tveka inte att kontakta oss! Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.
FÅ EN GRATIS OFFERT

 
 
 
 

KONTAKTA OSS NU FÖR EN GRATIS OFFERT PÅ DITT PROJEKT